Concerts

Full list of all lunchtime, afternoon and evening concerts.

WSF2018 GALA OPENING CONCERT
TUESDAY 31 JULY 2018 AT UNION CHAPEL LONDON

Time: 20h00 (Doors open 19h00)
Location: Union Chapel, Compton Terrace, Islington, London N1 2UN

Concert Programme:

 1. SUTO Shuho, shakuhachi – Matsukaze
 2. TANABE Shozan, shakuhachi; MIYAZAKI Mieko, koto – Midare (YATSUHASHI Kengyo)
 3. KURAHASHI Yodo II, shakuhachi – Kyorei
 4. David Kansuke II WHEELER, shakuhachi; FUJIMOTO Akiko, shamisen; SATO Kikuko, koto – Onoe no Matsu (MIYAGI Michio)
 5. John Kaizan NEPTUNE, shakuhachi – Colorings or duo/trio
 6. Riley LEE, shakuhachi; Christopher Yohmei BLASDEL, shakuhachi – Shika no Tōne
 7. Aomori Min’yo Association, shakuhachimin’yō
 8. FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi shakuhachi – Watatsumi no Irokonomiya (FUKUDA Rando)
 9. ZENYOJI Keisuke, shakuhachi – Mukaiji
 10. KAWASE Yosuke, shakuhachi; tba, koto – Usu no Koe (YAMATO Shorei III)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS WEDNESDAY 1 AUGUST 2018
Lunchtime Concert – Golden Oldies

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. David Hughes, Gina Barnes & Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Shimotsui Bushi
 2. MIURA Ryuho, shakuhachi – Daha
 3. Yoshie Asano CAMPBELL, voice; Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Akita Ondo, Kagoshima Oharabushi
 4. SEKI Ichiro, shakuhachi – Kikyo Genso Kyoku

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert – New Sounds

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. Suizan LAGROST, shakuhachi; MIYAZAKI Mieko, koto – Ichikotsu (YAMAMOTO Hozan)
 2. TANABE Shozan, shakuhachi, tba, koto – Shizuka Naru Toki (SAWADA Joji)
 3. Daniel Seisoku LIFERMANN, shakuhachi; Hélène Seiyu CODJO, shakuhachi – Hamori (ATSUKI Sumi)
 4. KIKUCHI Naoko, koto – Tori no yo ni (SAWAI Tadao)
 5. KURODA Reison, shakuhachi – Ran Gyoku (HIGO Ichiro)
 6. SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi; tba, koto – Kaei (HOKI Makoto)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – Great Solos

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. FUJIYOSHI Etsuzan, shakuhachi – Ajikan
 2. KODAMA Hiroyuki, shakuhachi – Betsuden Shika no Tōne
 3. Michael Chikuzen GOULD, shakuhachi – Kokū
 4. YAMADA Fumio, shakuhachi – Tōri, Shirabe
 5. HOSHIIDA Ichizan, shakuhachi – Kogetsu chō
 6. LEE Chuan Hung, shakuhachitba

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Evening Concert – Mixed Programme

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. Christopher Yohmei BLASDEL, shakuhachi; tba, koto – Chidori no Kyoku (YOSHIZAWA Kengyo)
 2. FUJIYOSHI Etsuzan, shakuhachi – Hakkotsu Reibo
 3. OBAMA Akihito, KAWAMURA Kizan, KURODA Reison, shakuhachi – A Sketch of Gray Wind (SATO Toshinao)
 4. KURAHASHI Yodo II, shakuhachi – Jinbo Sanya
 5. SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi – Kata Ashi Torii No Eizo (SATO Toshinao)
 6. NOMURA Hozan, shakuhachi – Yoru no Omoi (TOZAN Nakao)
 7. Riley LEE, shakuhachi – Ryuhei
 8. KAWASE Yosuke, shakuhachi tba

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS THURSDAY 2 AUGUST 2018
Lunchtime Concert – Great Solos

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. José Seizan VARGAS, shakuhachi – Shizu
 2. YOSHIKAWA Shigeru, shakuhachi – Kokū
 3. TAJIMA Tadashi, shakuhachi – Tsuru no Sugomori
 4. KAWAMURA Kizan, shakuhachi – Kogarashi
 5. SUTO Shuho, shakuhachi – Shirabe, Sagariha
 6. ISO Genmyo, shakuhachi – Renbo Nagashi

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert – New Horizons

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. James Nyoraku SCHLEFER, shakuhachi; Kenneth WOODS, cello –  Sidewalk Dances (J. SCHLEFER)
 2. Marco LIENHARD, shakuhachi – Improvisation
 3. Steve COHN, shakuhachi; – multi-instrument improvisation
 4. ENOMOTO Shusui, shakuhachi; Tim HODGKINSON, clarinet or lap steel guitar – Improvisation
 5. OBAMA Akihito, shakuhachi; Steve NOBLE, percussion – Improvisation
 6. Anne NORMAN, shakuhachi – New composition

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – Golden Oldies

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. KURAHASHI Yodo II, shakuhachi – Jinbo Sanya (URAYAMA Ginzan)
 2. Christopher Yohmei BLASDEL, shakuhachitba
 3. James Nyoraku SCHLEFER, shakuhachi – Brooklyn Sanya (J. SCHLEFER)
 4. Vlastislav MATOUSEK, shakuhachi group piece – Inside the Circle or other (V. MATOUSEK)
 5. SABU Orimo, shakuhachi – improvisation
 6. TAKEO Izumi, shakuhachitba
 7. Suizan LAGROST, shakuhachi – Three Haikus (John PALMER)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Evening Concert – Mixed Programme

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. Clive BELL, shakuhachi; Jim FRANKLIN, shakuhachi – Improvisation for two shakuhachi and live electronics
 2. Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Tsugaru Aiya Bushi, Tsugaru Yama Uta
 3. John Kaizan NEPTUNE, shakuhachi – Roots and Branches (J. NEPTUNE)
 4. KAKIZAKAI Kaoru, shakuhachi – San’an
 5. FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi, shakuhachi – Fudo III (KINEYA Seiho)
 6. OKUDA Atsuya, shakuhachi – Kyū Myōan Shinpo Ryū Betsuden Tsuru no Sugomori
 7. SHIMURA Zenpo, shakuhachi – Takiochi
 8. TOKUMARU Jumei, shakuhachi; tba, koto – Enoshima no Kyoku (YAMADA Kengyo)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS FRIDAY 3 AUGUST 2018
Lunchtime Concert – New Horizons

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. Emmanuelle ROUAUD, shakuhachi; Henri ALGADAFE, electric guitar – De Vagues et D’élans (Henri ALGADAFE)
 2. Kiku DAY, shakuhachitba(Frank DENYER)
 3. Véronique PIRON, shakuhachi – Treuzell (Footbridge)
 4. ZENYOJI Keisuke, shakuhachi – Yō (TAKAHASHI Kumiko)
 5. KAWAMURA Kizan, shakuhachi – On, on, – it must be so (Frank DENYER)
 6. KURODA Reison, shakuhachi – Winged Play (Frank DENYER)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert – Golden Oldies

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. DAN Shinku, shakuhachi – Minamoto no Unkai den Ajikan
 2. Horacio CURTI, shakuhachi – Sokkan
 3. TOKUMARU Jumei, shakuhachi; tba, koto – Sasa no Tsuyu (YAEZAKI Kengyo)
 4. TAJIMA Tadashi, shakuhachi – Yamagoe
 5. ISHIKAWA Toshimitsu, shakuhachi – Shingetsu

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – Great Solos

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. Hélène Seiyu CODJO, shakuhachi; Daniel Seisoku LIFERMANN, shakuhachi – Renbo Sugomori (FUKUDA Teruhisa)
 2. Michael Chikuzen GOULD, shakuhachi – Bosatsu (TANIGUCHI Yoshinobu)
 3. NOMURA Hozan, shakuhachi – Iwashimizu (NAKAO Tozan)
 4. SUTO Shuho, shakuhachi – Matsukaze no Shirabe, Matsukaze
 5. YAMADA Fumio, shakuhachi – Kadotsuke, Sagariha
 6. SEIAN Genshin, shakuhachi; Daniel RIBBLE, shakuhachi – Myōan Shika no Tōne

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Evening Concert – Mixed Programme

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. OBAMA Akihito, shakuhachi – Getsumei Sansui (OBAMA Akihito)
 2. Christopher Yohmei BLASDEL, shakuhachi; tba, koto – Nasuno (YAMADA Kengyo)
 3. David HUGHES, shamisen; Gina BARNES, shinobue; & Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Tsugaru Aiya Bushi, Tsugaru Yama Uta
 4. David Kansuke II WHEELER, shakuhachi; tba, koto – Mama no Kawa (KIKUOKA Kengyo)
 5. FUJIYOSHI Etsuzan, shakuhachi – Oshu Reibo
 6. ISHIKAWA Toshimitsu, shakuhachi – Ittei (KINEYA Seiho)
 7. MATAMA Kazushi, shakuhachi – Daha
 8. Riley LEE, shakuhachi Octandre/Richard STAGG – Ajikan (honkyoku) or After the Rain (Frank DENYER)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS SATURDAY 4 AUGUST 2018
Lunchtime Concert – Golden Oldies

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. Gunnar Jinmei LINDER, shakuhachi; FUJIMOTO Akiko, koto ; SATO Kikuko, koto – Sato no Haru (KIKUOKA Kengyo)
 2. KODAMA Hiroyuki, shakuhachi – 7-dan Tsuru no Sugomori
 3. Michael Soumei COXALL, shakuhachi; KITAMURA Keiko, koto – Yoru no Uta (HISAMOTO Genchi)
 4. OKUDA Atsuya, shakuhachi – Nerisaji
 5. Yoshie Asano CAMPBELL, voice; Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Aizu Bandaisan

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert – New Horizons

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. Adrian FREEDMAN, shakuhachi – Seijaku, Stillness (A. FREEDMAN)
 2. Zac ZINGER, shakuhachi – Jazz improvisation
 3. ORIMO Sabu, shakuhachi; Jennifer ALLUM, violin – Free improvisation
 4. Elizabeth BROWN – Dialect (E. BROWN)
 5. HOSHIIDA Ichizan, shakuhachi – Yes You Are (YOSHINURI Nashiki)
 6. KURODA Reison, shakuhachi; John EDWARDS, double bass – Free improvisation

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – New Sounds/New Horizons

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. SEKI Ichiro, shakuhachimin’yō composition
 2. Horacio CURTI, shakuhachi – Interludes from ‘Home is Now’ (H. CURTI)
 3. Ralph SAMUELSON, shakuhachi – Prelude to Watermill (TEIJI Ito)
 4. TANABE Shozan, shakuhachi; MIYAZAKI Mieko, shamisen – In
 5. Cornelius BOOTS, shakuhachi – Green Swampy Water (C. BOOTS)
 6. Jim FRANKLIN, shakuhachi & electronics – new commission (Daniel James ROSS)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

WSF2018 Closing Concert – Mixed Programme

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

 1. GROUP PIECE, Participants & Soloists – new commission (Verity LANE)
 2. David Kansuke II WHEELER, shakuhachi; tba, koto – Ōmi Hakkei (YAMATO Manwa)
 3. ISHIKAWA Toshimitu, shakuhachi; tba, koto – Kagen Hissho (HIGO Ichiro)
 4. KAWAMURA Kizan, shakuhachi; MIYAZAKI Mieko, koto – Zangetsu (Minezaki KOTO)
 5. FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi, shakuhachi – Fudo (one movement) (KINEYA Seiho)
 6. Hōgaku Journal International Shakuhachi Competition winner, shakuhachi – tba
 7. FURUYA Teruo, shakuhachi – Ukigumo (honkyoku)
 8. KURAHASHI Yodo II, shakuhachi & others – Shakuhachi Concerto (Marty REGAN)
 9. SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi; SATO Kikuko, koto – Dosei (SAWAI Hikaru)
 10. Riley LEE, shakuhachi – Raft Song at Sunrise (Ross EDWARDS)
 11. ZENYOJI Keisuke , shakuhachi; tba, koto – Yuki (MINEZAKI Koto)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Late Evening Concerts
A concert programme curated from participants' proposals
Late Evening Concert 1 – Thursday 2 August 2018

Time: 21h30 – 22h30

Location: tba

Concert Programme:

1. Tatiana RIVERA, shakuhachi; Dmitry KALININ, shakuhachitba
2. Rachel RUDICH, shakuhachitba
3. Joke VERDOOLD, shakuhachi; tba, violin – own composition
4. Luigi Antonio IRLANDI, shakuhachi – own composition
5. Jin HUXING, shakuhachitba

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Late Evening Concert 2 – Friday 3 August 2018

Time: 21h30 – 22h30

Location: tba

Concert Programme:

1. Dan RIBBLE, shakuhachi tba
2. Marek MATVIJA et al, shakuhachitba
3. Dietmar Ippu HERRIGER, shakuhachi; ISO Genmyo, shakuhachi – Itchoken Shika no Tōne
4. Rob FOSTER, shakuhachi –  tba
5. Danilo TOMIC, shakuhachiown composition

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

OPEN MIC
Modalities to be announced
Late Evening Open Mic – Wednesday 1 August 2018

Time: tba

Location: tba

Concert Programme:

tba

Please note, on our  Shakuhachi Terms page you can find out more about the specific terminology and expressions used in shakuhachi music and Japanese music in general.

UNION CHAPEL LONDON
GOLDSMITHS GREAT HALL
Deptford Town Hall
ST JAMES HATCHAM BUILDING
bottom-komuso-300x300