Concerts

Full list of all lunchtime, afternoon and evening concerts.

WSF2018 GALA OPENING CONCERT
TUESDAY 31 JULY 2018 AT UNION CHAPEL LONDON

Time: tba

Location: Union Chapel, Compton Terrace, London N1 2UN

Concert Programme:

  1. SUTO Shuho, shakuhachi – Matsukaze (honkyoku)
  2. TANABE Shozan, shakuhachi; tba, koto – Ichikotsu (shinkyoku, YAMAMOTO Hozan)
  3. KURAHASHI Yodo II, shakuhachi – Kyorei (honkyoku)
  4. David Kansuke II WHEELER, shakuhachi; FUJIMOTO Akiko, koto; SATO Kikuko, koto – Onoe no Matsu (jiuta, MIYAGI Michio)
  5. John Kaizan NEPTUNE, shakuhachitba
  6. Riley LEE, shakuhachi; Christopher Yohmei BLASDEL, shakuhachi – Shika no Tōne (honkyoku)
  7. Aomori Min’yo Association, shakuhachimin’yō
  8. FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi shakuhachi – Watatsumi no Irokonomiya (shinkyoku, FUKUDA Rando)
  9. ZENYOJI Keisuke, shakuhachi; tba, koto – Nebiki no Matsu (jiuta, MINEZAKI Koto)
  10. tba, shakuhachi – Usu no Koe (sokyoku, YAMATO Shorei III)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS WEDNESDAY 1 AUGUST 2018
Lunchtime Concert
Golden Oldies

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

Gunnar Jinmei LINDER, shakuhachi; KITAMURA Keiko, koto – Mama no Kawa (jiuta)
David Hughes, Gina Barnes & Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Shimotsui Bushi
MIURA Ryuho, shakuhachi – San’ya (honkyoku)
Yoshie Asano CAMPBELL, voice; Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Akita Ondo, Kagoshima Oharabushi (min’yō)
SEKI Ichiro, shakuhachimin’yō composition

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert
New Sounds

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

Suizan LAGROST, shakuhachi; MIYAZAKI Mieko, koto – Ichikotsu (YAMAMOTO Hozan)
TANABE Shozan, shakuhachi, tba, koto– Aki no Kyoku (MINORU Miki)
Daniel Seisoku LIFERMANN, shakuhachi; Hélène Seiyu CODJO, shakuhachi – Hamori (ATSUKI Sumi)
SEKI Ichiro, shakuhachi – Kikyo Genso Kyoku (RANDO Fukuda)
KURODA Reison, shakuhachi; tba, koto – Ran Gyoku
SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi; tba, koto – Kaze no Uta (SAWAI Tadao)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – Great Solos

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

FUJIYOSHI Etsuzan, shakuhachi – Chōshi
NOMURA Hozan, shakuhachi – Kan-otsu
Michael Chikuzen GOULD, shakuhachi – Kokū
TAJIMA Tadashi, shakuhachi – Yamagoe
YAMADA Fumio, shakuhachi – Shirabe
HOSHIIDA Ichizan, shakuhachi – Kogetsu chō

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Evening Concert – Mixed Programme

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

Christopher Yohmei BLASDEL, shakuhachi; tba, koto – Chidori (sankyoku)
FUJIYOSHI Etsuzan, shakuhachi – Reibo (honkyoku)
OBAMA Akihito, KAWAMURA Kizan, KURODA Reison, shakuhachi – tba
SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi – Quite White (Frank DENYER)
NOMURA Hozan, shakuhachi – Yoru no Omoi (TOZAN Nakao)
KURAHASHI Yodo II, shakuhachi – composition by Marty REGAN
Riley LEE, shakuhachi – Ryuhei (honkyoku)
tba, shakuhachi, tba, shakuhachitba (honkyoku)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS THURSDAY 2 AUGUST 2018
Lunchtime Concert
Great Solos

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

José Seizan VARGAS, shakuhachi – Shizu (honkyoku)
YOSHIKAWA Shigeru, shakuhachi – Kokū (honkyoku)
TAJIMA Tadashi, shakuhachi – Shingetsu (honkyoku)
ISHIKAWA Toshimitsu, shakuhachi – Nezasa Shirabe (honkyoku)
SUTO Shuho, shakuhachi – Sanya Seiran (honkyoku)
ISO Genmyo, shakuhachi – Renbo Nagashi (honkyoku)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert
New Horizons

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

James Nyoraku SCHLEFER, shakuhachi; tba, cello – Brooklyn Sanya or Sidewalk Dances Sidewalk Dances
Marco LIENHARD, shakuhachi – Improvisation
Steve COHN, shakuhachi; – multi-instrument improvisation
ENOMOTO Shusui, shakuhachi; Tim HODGKINSON, clarinet or lap steel guitar – Improvisation
OBAMA Akihito, shakuhachi; Steve NOBLE, percussion – Improvisation
Anne NORMAN, shakuhachi – New composition

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – Golden Oldies

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

KURAHASHI Yodo II, shakuhachi – Jinbo Sanya (honkyoku)
Other performers and pieces tba

Evening Concert – Great Solos/New Horizons

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

Clive BELL, shakuhachi; Jim FRANKLIN, shakuhachi – Improvisation for two shakuhachi and live electronics
Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Tsugaru Aiya Bushi, Tsugaru Yama Uta
John Kaizan NEPTUNE, shakuhachi – Roots and Branches
KAKIZAKAI Kaoru, shakuhachi – Takiochi (honkyoku)
FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi, shakuhachi – Fudo III
OKUDA Atsuya, shakuhachi – Yurisaji (honkyoku)
SHIMURA Zenpo, shakuhachi – Takiochi (honkyoku)
SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi – Kata Ashi Torii no Eizo or Natsu no iro no Adagio
TOKUMARU Jumei, shakuhachi; tba, koto – Enoshima no Kyoku (sokyoku)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS FRIDAY 3 AUGUST 2018
Lunchtime Concert
New Horizons

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

James Nyoraku SCHLEFER, shakuhachi – original piece or Wheat (Frank DENYER)
Emmanuelle ROUAUD, shakuhachi; Henri ALGADAFE, electric guitar – De Vagues et D’élans (Henri ALGADAFE)
Kiku DAY, shakuhachi – PhD piece or Denyer piece
SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi – Unnamed (1997) (Frank DENYER)
Véronique PIRON, shakuhachi – Finis Terrae
ZENYOJI Keisuke, shakuhachi – Winged Play (Frank DENYER)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert
Golden Oldies

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

DAN Shinku, shakuhachi – Minamoto no Unkai den Ajikan (honkyoku)
Horacio CURTI, shakuhachi – Sokkan (honkyoku)
TOKUMARU Jumei, shakuhachi; tba, koto – Sasa no Tsuyu (jiuta)
TAJIMA Tadashi, shakuhachi – Shingetsu (honkyoku)
Wolfgang Fuyugen HESSLER, shakuhachi – Kaede no Hana or (honkyoku)
KAWAMURA Kizan, shakuhachihonkyoku tba

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – Great Solos

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

Hélène Seiyu CODJO, shakuhachi; Daniel Seisoku LIFERMANN, shakuhachi
– Renbo Sugomori (FUKUDA Teruhisa)
Michael Chikuzen GOULD, shakuhachi – Suzuru
NOMURA Hozan, shakuhachi – Iwashimizu
SUTO Shuho, shakuhachi – Tori Katotsuke Hachigaeshi
YAMADA Fumio, shakuhachi – Shin Koku
SAKAI Genshin, shakuhachi – tba

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Evening Concert – Mixed Programme

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

OBAMA Akihito, shakuhachi – piece from Lotus Position CD
Christopher Yohmei BLASDEL, shakuhachi; tba, koto – Nasuno (sokyoku)
David HUGHES, shamisen; Gina BARNES, shinobue; & Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Tsugaru Aiya Bushi, Tsugaru Yama Uta
David Kansuke II WHEELER, shakuhachi; tba, koto – Mama no Kawa (jiuta)
FUJIYOSHI Etsuzan, shakuhachi – Mukai (honkyoku)
ISHIKAWA Toshimitsu, shakuhachi – Gin-Yu (KINEYA Seiho)
MATAMA Kazushi, shakuhachi – Daha (honkyoku)
Riley LEE, shakuhachi – Ajikan (honkyoku)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

CONCERTS SATURDAY 4 AUGUST 2018
Lunchtime Concert
Golden Oldies

Time: 13h00 – 14h00

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

Gunnar Jinmei LINDER, shakuhachi; FUJIMOTO Akiko, koto ; SATO Kikuko, koto – Sato no Haru (jiuta)
ISHIKAWA Toshimitsu, shakuhachi – Tamuke (honkyoku)
Michael Soumei COXALL, shakuhachi; KITAMURA Keiko, koto – Yoru no Uta (shinkyoku)
OKUDA Atsuya, shakuhachi – Ōshū Sashi (honkyoku)
Yoshie Asano CAMPBELL, voice; Aomori Min’yo Association, shakuhachi – Aizu Bandaisan

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Lunchtime Concert
New Horizons

Time: 13h00 – 14h00

Location: St. James Hatcham Building, Goldsmiths

Concert Programme:

Cornelius BOOTS, shakuhachi – Gospel Shakuhachi, Metal and Everything
Zac ZINGER, shakuhachi – Jazz improvisation
ORIMO Sabu, shakuhachi; Jennifer ALLUM, violin – Improvisation
Elizabeth BROWN – Dialect (E. BROWN)
HOSHIIDA Ichizan, shakuhachi – Yes You Are (YOSHINURI Nashiki)
KURODA Reison, shakuhachi; John EDWARDS, double bass – Improvisation

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Afternoon Concert – New Sounds/New Horizons

Time: 17h00 – 18h15

Location: Deptford Town Hall, Council Chamber, Goldsmiths

Concert Programme:

KIKUCHI Naoko, koto – Like a Bird (SAWAI Tadao)
Horacio CURTI, shakuhachi – Interludes from Home is Now
Ralph SAMUELSON, shakuhachi – Prelude to Watermill
TANABE Shozan, shakuhachi – Shizuka Naru Toki
Adrian FREEDMAN, shakuhachi – Seijaku – Stillness
Jim FRANKLIN, shakuhachi & electronics – new commission (Daniel ROSS)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Evening Concert – Mixed Programme

Time: 20h00 – 21h30

Location: The Great Hall, Richard Hoggart Building, Goldsmiths

Concert Programme:

GROUP PIECE, Participants & Soloists – new commission (Verity LANE)
David Kansuke II WHEELER, shakuhachi; tba, koto – Shin Musume Dojoji
ISHIKAWA Toshimitu, shakuhachi; tba, koto – Kagen Hissho (ICHIRO Higo)
KAWAMURA Kizan, shakuhachi; MIYAZAKI Mieko, koto – tba
FURUYA Teruo, KAKIZAKAI Kaoru, MATAMA Kazushi/or soloist shakuhachi – Watazumi no Irokonomiya (FUKUDA Rando) or Makiri (YOKOYAMA Katsuya)
MITSUHASHI Kifu, shakuhachi – Mukaiji (honkyoku)
FURUYA Teruo, shakuhachi – Ukigumo (honkyoku)
KURAHASHI Yodo II, shakuhachi – Jinbo Sanya (honkyoku)
SUGAWARA Kuniyoshi, shakuhachi; SATO Kikuko, koto/> – Aki no Uta
Riley LEE, shakuhachi – Raft Song at Sunrise (Ross EDWARDS)
ZENYOJI Keisuke , shakuhachi; tba, koto – Yuki (jiuta)

The exact content of the concerts and the order of pieces are still subject to change. The list above is provisional, and will be updated regularly.

Please note, on our  Shakuhachi Terms page you can find out more about the specific terminology and expressions used in shakuhachi music and Japanese music in general.

UNION CHAPEL LONDON
GOLDSMITHS GREAT HALL
Deptford Town Hall
ST JAMES HATCHAM BUILDING
bottom-komuso-300x300